Maak Verbeteren mogelijk

 

NextChange maakt dat Continu Verbeteren werkt. Wij ondersteunen en begeleiden uw organisatie daarbij en garanderen dat het Continu Verbeteren in het DNA van uw organisatie komt te zitten. Het KaiNexus platform stelt mensen in uw organisatie in staat te verbeteren door gebruik te maken van de collectieve kennis van uw organisatie.  Ideeën worden gedeeld, verrijkt en uitgevoerd.

Kainexus faciliteert het proces van ideeënconceptie tot en met het doorvoeren van de verbetering en het rapporteren van het resultaat. 

 

 

Identificeer Verbeteringen

 

KaiNexus stelt uw medewerkers in staat laagdrempelig verbeterideeën of problemen in te voeren. Ongeacht de locatie of het tijdstip kunnen verbeterideeën vanuit elke browser, per e-mail of via de iOS-app toegevoegd worden.

Ideeën worden gedeeld en kunnen verrijkt worden. Ook verbeterprojecten, Challanges en Kaizen-events worden door Kainexus beheerd.

 

 

 

Voer verbeteringen door

 

KaiNexus beheert de ideeën. Verantwoordelijkheden, deadlines en taakstellingen worden toegewezen. Kainexus bewaakt de tijdige overdracht en de uitvoering. Kainexus voorkomt dat ideeën verloren gaan of domweg niet uitgevoerd worden.

Verbetermogelijkheden en de bijbehorende taken kunnen worden gecombineerd op verschillende manieren met A3-verbeterplannen, Kaizen events en complexe projecten.

KaiNexus houdt iedereen op de hoogte over de gehele verbetercyclus en via een dagelijkse e-mail worden de betrokken medewerkers over de stand van zaken geïnformeerd. 

 

Borg de verbeteringen en kwantificeer het resultaat.

 

Wanneer de verbeteringen doorgevoerd zijn borgt Kainexus deze. Evaluatiemomenten worden toegevoegd. Kainexus kwantificeert vervolgens de impact van de verbeteringen en rapporteert in duidelijke overzichten de resultaten. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt wie er met verbeteren bezig is en welke resultaten op afdelings- of individueel niveau behaald zijn. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Communiceer en leer

 

De verbeteringen en resultaten worden gecommuniceerd. Hierdoor wordt de organisatie uitgedaagd zich verder te verbeteren en te ontwikkelen. De Kainexus database stelt alle verbeteringen en de manier waarop deze gerealiseerd zijn aan de organisatie beschikbaar.