Betrokken medewerkers: de sleutel tot succes

Gepost 2014/06/27

Volgens het Amerikaanse management Consultancy bureau Gallup presteren organisaties met betrokken medewerkers beduidend beter (+202%) dan bedrijven met medewerkers die zich niet betrokken voelen bij de organisatie.

Een onderzoek in de VS onder 1500 werknemers wijst uit dat 71% van de ondervraagden zich niet betrokken voelt bij de organisatie waar ze werken (Dale Carnegie survey). Het creëren van betrokkenheid hoeft niet moeilijk te zijn, het vereist echter wel actie.

 

8 ideeën om de betrokkenheid van werknemers te verhogen:

1. Deel de doelstellingen van de organisatie

Betrokken werknemers zijn op de hoogte van de strategie van een onderneming. Ze hebben inzicht in de strategische doelstellingen van de organisatie. Tevens begrijpen ze wat ze kunnen bijdragen om de strategische doelstellingen te bereiken.

 

2. Ben transparant

Verschaf de werknemers inzicht in het waarom van beslissingen.

 

3. Structureer betrokkenheid

Om werknemers op lange termijn actief betrokken te houden zal er een structuur aangebracht moeten worden in de communicatie, inbreng en waardering met betrekking tot de bijdragen van de werknemers (Policy Deployment).

 

4. Creëer uitdagingen

Daag werknemers uit om de problemen van de organisatie op te lossen.

 

5. Zet ideeën om in actie

Stel de medewerkers in staat om de ideeën uit te voeren (empowerment).

 

6. Deel ideeën

Deel de inbreng met de rest van de organisatie en geef hen de kans om hierop te reageren. 

 

7. Geef terugkoppeling

Werknemers waarderen het wanneer zij een terugkoppeling krijgen over hun prestaties.

 

8. Rapporteer

Rapporteer helder en gestructureerd over de resultaten.

 

Medewerkers betrokkenheid is een belangrijk instrument welke in belangrijke mate bijdraagt aan het succes van een onderneming. Het is de verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende om de betrokkenheid van hun medewerkers te verhogen.