De ideeënbus: funest voor ideeën.

Gepost 2014/06/11

Waarom ziet de ideeënbus eruit zoals hij eruit ziet? Een kleine kist met een opening aan de bovenkant. Waarschijnlijk omdat die zo geconstrueerd is. De constructie zegt iets over de werking: Ideeën, suggesties feedback en klachten zijn welkom!

En verder niets….

Laten we eerlijk zijn: iedereen vindt een ideeënbus  op de dag van de introductie een geweldig initiatief. In de rondgestuurde memo staat iets in de trant van: "Wij waarderen uw input en horen graag van u hoe we kunnen verbeteren."  En daar blijft het bij.

Idee weg; motivatie weg.

Het probleem met de ideeënbus is de constructie. Er is een “opening” maar er is geen structuur voor het beoordelen en prioriteren van de ideeën,  het toewijzen van verantwoordelijkheden, het beheersen van de uitvoering en het terugkoppelen van het resultaat. De indiener verneemt niets meer. Idee weg; motivatie weg.

 

Let’s go digital

Een digitale bus is wellicht de oplossing. Ideeën kunnen online vanaf welke plek dan ook ingevoerd worden. Prima toch? Maar als de aanpak gelijk is aan de ideeënbus-methodiek, zullen de resultaten ook hetzelfde zijn. Het probleem van de ideeënbus is niet de fysieke vormgeving, maar de achterliggende structuur. Het digitaliseren van de ideeënbus  helpt niet om ideeën levend te  houden.

Organisaties die serieus met ideeën, suggesties en klachten willen omgaan, zullen dit ook serieus moeten faciliteren. Naast leiderschap is het structuurmatig organiseren van het verbeterproces onontbeerlijk.

Elimineer de bus, niet de ideeën…. en start serieus met continu verbeteren.