De resultaten zijn bekend!

Gepost 2014/05/15

Aan het woord is Suz Kaprich, consultant bij Kainexus, die onlangs een 100 day WorkOut succesvol

afsloot bij het Mary Greeley Medical Center, een ziekenhuis met 220 bedden in Ames, Iowa (USA).

“Tijdens de drie maanden hebben we met het team 54 Verbeterideeën doorgevoerd met het volgende resultaat:

 

• Het totale financiële resultaat van de 100 day WorkOut is $ 840.898

• $ 675.475 besparingen

• $ 49.080 extra inkomsten

• 5.209 uur tijdwinst ($ 116.343).”

Suz benadrukt dat deze resultaten bijzonder zijn omdat het Mary Greeley ziekenhuis dit project uitvoerde tijdens de realisatie van een nieuwe ziekenhuisvleugel en de verhuizing naar de nieuwe vleugel. Suz heeft met de leidinggevenden van het Mary Greeley ziekenhuis (inclusief de CEO, CFO en de bestuurders) in de afgelopen drie maanden het project vorm gegeven.

Suz: “Tijdens de eerste aftrap, op 15 januari,  hebben we gebrainstormd en de Verbeterideeën bepaald. Vervolgens zijn de Verbeter ideeën uitgezet in de organisatie.”  

Suz ondersteunde de organisatie met trainingen en coaching en was aanwezig tijdens de zogeheten 30, 60 en 90 dagen check-ins voor advies en ondersteuning. 

 Uitstekende ideeën voor verbetering                     

“Op vrijdag 2 mei hebben we de 100 Day Workout beoordeeld en het belang van de bijdragen van de deelnemers onderschreven. De meest opmerkelijke verbeteringen hebben we in detail besproken. Een verbetering betrof de heronderhandeling van het contract met een afkickkliniek wat resulteerde in een jaarlijkse besparing van $5.500. De tweede betrof de optimalisatie  van het proces van een borst-MRI. Hierbij werd de integratie van de processen van drie afzonderlijke afdelingen gerealiseerd. De deelnemers benadrukten het voordeel van de samenwerking tussen cross-departementale teams met behulp van Kainexus”

Suz merkt op dat de meeste verbeteringen redelijk eenvoudig te realiseren waren. “ Er waren kansen voor verbeteringen die eigenlijk altijd aanwezig waren, echter het ontbrak de deelnemers aan tijd en initiatief om deze door te voeren. De combinatie van KaiNexus, de coaching en de aanpak speelde hierbij een cruciale rol.”  

Een cultuur van continue verbetering

Tijdens de laatste bijeenkomst gaf Mark Graban een inspirerende lezing  over de kracht van een  cultuur van continu verbeteren. In de afgelopen drie maanden is deze cultuur bereikt en de volgende stap is deze cultuur te verspreiden in de gehele organisatie.

Suz kijkt terug op een bijzonder succesvolle periode en ze kan niet wachten op de resultaten van het vervolg.