Verbod op het gebruik van mobiele telefoons bij Boeing: een reactie

Gepost 2014/05/21

"Natuurlijk kunnen mobiele apparaten helpen om de veiligheid en de productiviteit te verbeteren."

Dit is de reactie van Mark Graban op een artikel over het gebruik van mobiele apparaten bij Boeing (Boeing limits workers' use of smartphones, iPods)

“De KaiNexus iPhone app en de functie om via een Android ideeën en problemen te melden zijn nuttige instrumenten voor het rapporteren van problemen, risico's en kansen voor verbetering van de werkplek.”

“Het is jammer om te zien dat juist de hedendaagse technische mogelijkheden niet ten volle benut worden om de communicatie, opvolging en rapportage rondom procesoptimalisatie te verbeteren.”

Boeing probeert met het verbod op het gebruik van mobiele telefoons afleiding tijdens het werk te verminderen, waardoor er minder ongevallen plaats vinden. Daarnaast zou het gebruik van mobiele telefoons de kwaliteit negatief beïnvloeden.  Volgens het artikel heeft Boeing zones gecreëerd waar het is toegestaan om mobiele apparaten te gebruiken. Deze zones zijn waarschijnlijk een goed compromis in vergelijking met een algemeen verbod op het gebruik van mobiele apparaten.  

Critici stellen dat Boeing meer bezorgd is over de productiviteit van de medewerkers dan over de veiligheid.

“Zoals ik in het artikel vertelde is improductiviteit vaak een management- en cultuurprobleem. Het verbod op het gebruik van technologie zal dit probleem niet oplossen. Productiviteit is een vereiste voor de continuïteit van een onderneming, maar dit bewerkstelligen door dit soort draconische maatregelen is geen oplossing.”

De opkomst van mobiele technologie

“De technologie en onze werkplekken zijn de afgelopen 20 jaar vergaand ontwikkeld. Tijdens mijn eerste baan was het niet toegestaan (analoge) fotoapparaten te gebruiken. GSM’s, voor zover iemand die bezat, waren apparaten die je moest aansluiten op de sigarettenaansteker van je auto.”

“Begin 2000 werd het gebruik van mobiele telefoons meer algemeen en in de fabriek waar ik toen werkte werd het camera gebruik van de telefoons verboden, vanwege geheimhouding. Ook in ziekenhuizen was deze trend waarneembaar vanwege privacy overwegingen. Overtredingen op dit verbod zijn echter geen problemen vanwege de beschikbaarheid van de technologie, maar een gedragsprobleem. Tegenwoordig is het gebruik van mobiele technologie in ons dagelijks leven niet meer weg te denken; of dit nu werk of privé betreft. Mobiele telefoons zijn bijzonder handige apparaten en het gebruik daarvan is realiteit.”

Verbetercultuur

“Dat veiligheid voorop staat is geen discussie. Het management moet hierin consequent zijn. Het is ongeloofwaardig om het gebruik van mobiele telefoons te verbieden, maar niet de mogelijkheid te bieden om onveilige situaties of verbeterpotentieel laagdrempelig te melden. Zonder vertrouwen is een continu verbeter cultuur ondenkbaar.”

“Wanneer medewerkers laagdrempelig onveilige situatie en verbeterideeën kunnen melden zal dit bijdragen aan een continu verbetercultuur, mits deze meldingen worden opgepakt. Mobiele telefoons kunnen hierbij helpen.” Bijvoorbeeld via de Kainexus app. Kunnen onmiddellijk problemen gerapporteerd worden. Een foto kan eenvoudig worden toegevoegd. Juist het besef bij de medewerkers dat hun ideeën en meldingen serieus genomen worden zal medewerkers motiveren zich te gedragen als actief betrokken medewerkers. Actief betrokken medewerkers vormen de basis voor een continu verbeter cultuur en zullen bijdragen aan een veilige, kwaliteitsgerichte en productieve werkomgeving.”

Wat betreft de discussie over productiviteit en het gebruik van mobiele telefoons wil ik nog het volgende kwijt: beschouw de menselijke stem als technologie. Communicatie kan bijdragen tot productiviteit en veiligheid door te praten over problemen, de leidinggevende te waarschuwen of te attenderen op onveilige situaties. We verbieden het praten toch niet omdat dat kan leiden tot improductiviteit of onveilige situaties, omdat de menselijke stem gebruikt kan worden om te roddelen of het maken van grappen? Leidinggevenden moeten zich concentreren op juist gedrag en medewerkers wijzen op een juist gebruik van de technologie.”