Gestructureerd verbetermanagement

Het KaiNexus platform is ontworpen rondom  verbetermogelijkheden. Elke kans, elk idee of probleem, elke observatie of elk onderdeel van een strategisch project worden door Kainexus beheerd. Sommige verbeteringen kunnen bestaan ​​uit slechts een taak met een eigenaar, terwijl anderen verbeteringen bestaan uit  meerdere taken en complexe activiteiten met meerdere teamleden. 

KaiNexus ondersteunt iedere situatie en past  workflowmanagement toe om de complexiteit te beheersen. KaiNexus beheert alle activiteiten, documenten, afbeeldingen van alle verbeteringen binnen uw organisatie. Het platform biedt maximale transparantie.  

 

Actieve Notification module

De actieve notification module draagt zorg voor een efficiënte en effectieve communicatie.  Deze eenvoudige, maar cruciale functie zorgt ervoor dat de leidinggevenden de nodige aandacht besteden aan elke mogelijkheid om verbeteringen door te voeren.

 

Effectieve Rapportage

KaiNexus categoriseert en kwantificeert het resultaat van iedere verbetering in termen van kostenbesparing, tijdsbesparing en andere voor u relevante indicatoren, waardoor het gemakkelijk is om te rapporteren over het succes van de verbeteringen. Leidinggevenden kunnen moeiteloos de impact van iedere verbetering beoordelen en rapporten genereren voor de verschillende afdelingen.  Op elk niveau van de organisatie is de rapportage te genereren. 

 

 

Effectieve Communicatie

Zodra verbeteringen zijn gerealiseerd is gebruik van Best Practices cruciaal. Kainexus communiceert de verbeteringen en de resultaten, waardoor andere afdelingen en medewerkers gestimuleerd worden in het verder verbeteren van hun processen. De communicatie bevordert de samenwerking tussen de afdelingen. Kainexus genereert dagelijks voor iedere medewerker de voor hem of haar relevante informatie.

 

 

Prestatie indicatoren en erkenning

De prestatie indicatoren geven een objectief beeld over de verbeteractiviteiten van iedere medewerker, elk team en iedere afdeling. Hierdoor is het eenvoudig de medewerkers te waarderen voor hun inzet, maar ook de medewerkers, teams of afdelingen te ondersteunen  bij het verbeteren wanneer dit nodig is.

 

 

Actiegerichte informatie voor leidinggevenden

KaiNexus biedt gedetailleerde informatie (tabellen en grafieken) voor de leidinggevenden om het aantal verbeteringen, de voortgang van de verbeteringen, de deadlines en de resultaten te monitoren. Dit ondersteunt het situationeel leiderschap en het Management By Objectives  (MBO).

 

 

Eenvoudige implementatie

De KaiNexus cloud-gebaseerde software  kan  geactiveerd worden vanuit elke browser of mobiel apparaat, ongeacht locatie of tijdstip.  Er is geen installatie nodig en programma-updates worden automatisch doorgevoerd.

Het programma is dermate laagdrempelig dat er nauwelijks training nodig is om uw medewerkers met het programma te kunnen laten werken.